opodatkowanie umowy zlecenia

0
1464
opodatkowanie umowy zlecenia

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, jaka podlega przepisom Kodeksu cywilnego. Jest to umowa poprawnego wykonania, co znaczy, iż o odpowiednim jej wykonaniu nie decyduje finalny rezultat, ale właściwe przeprowadzanie pracy wraz z odpowiednią precyzją jej działalności. Jak więc wygląda opodatkowanie umowy zlecenia?
Opodatkowanie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło) nawiązanej z osobą, jaka nie jest zatrudnionym płatnika, jest zależne od wielkości należności wyrażonej w umowie.

Gdy przełożony podpisuje umowę cywilnoprawną (zlecenie, o dzieło) z osobą, jaka nie jest jego podwładnym, to opodatkowanie umowy zależne jest od wielkości należności opisanej w tekście. Jeśli praca osoby zatrudnionej na umowie cywilnoprawnej pokrywa się z wykonywaną poprzez nią działalnością gospodarczą, to wynagrodzenie uważane będzie za dochód z działalności, opodatkowanie nastąpi w rozliczeniu działalności.

Obliczenie podatku od umowy zlecenia
Obliczenie owego podatku jest trochę bardziej złożone aniżeli w wypadku umów o dzieło. Wynika to z tego, iż umowy zlecenia ulegają obecnie obowiązującym opłatom na ubezpieczenia socjalne. Podatek liczy się od wielkości brutto pomniejszonej o kwotę obarczenia składkami. Przymus taki nie jest jednakże, gdy umowa zawierana jest z osobą uczącą się, do ukończenia poprzez nią 26. roku życia.

Umowy cywilnoprawne – zryczałtowany podatek dochodowy
Zryczałtowany podatek dochodowy jest liczony od wielkości uzyskanego przychodu oraz sięga 18%. Z owej metody opodatkowania wolno korzystać, gdy określone w umowie wynagrodzenie nie przewyższa 200 zł. Dodatkowo wykonawca umowy cywilnoprawnej nie może być pracownikiem zleceniodawcy. W takiej sytuacji przełożony nie wystawia zleceniobiorcy żadnej informacji o uzyskanych zyskach, natomiast wykonawca nie wykazuje uzyskanych z umów dochodów w zeznaniu jednorocznym. Należy pamiętać, iż pracodawca pobiera zryczałtowany podatek dochodowy od przychodu, jakiego nie zmniejsza się o koszty uzyskania przychodu oraz opłaty na ubezpieczenia socjalne ani lecznicze.

Umowy cywilnoprawne – opodatkowanie na regułach powszechnych
Gdy wynagrodzenie wskazane w umowie cywilnoprawnej jest większe aniżeli 200 zł, podlega ono opodatkowaniu na regułach powszechnych. Należałoby podkreślić, iż pod uwagę brana jest kwota na umowie, nie wartość należności danych w konkretnym miesiącu (gdy pracodawca płaci zatrudnionemu wynagrodzenie na raty).

Umowa cywilnoprawna ustalająca wynagrodzenie w stawce godzinowej
W sytuacji kiedy umowa cywilnoprawna zostaje podpisana spośród osobą, jaka nie jest pracownikiem płatnika, natomiast wynagrodzenie jest oznaczone jako iloczyn przepracowanych godzin oraz opisanej w umowie stawki za godzinę pracy, to do obliczenia takiej umowy należy wykorzystać opodatkowanie na regułach powszechnych. Zryczałtowana metoda opodatkowania nie może zostać wykorzystana, ponieważ umowa nie zawiera danej kwoty wynagrodzenia, natomiast tylko stawkę za godzinę realizacji zlecenia. Kwota należności jest zależna więc od liczby wypracowanych godzin.

http://www.sebby.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ