Deklaracja PIT 37

0
1145
Deklaracja PIT 37

Deklaracja PIT 37 to druk, na podstawie którego podatnicy, nieprowadzący działalności gospodarczej rozliczają się ze swoich wynagrodzeń i zarobków w oparciu o PIT 11 lub uzyskali dochód od innych podmiotów w wyniku umowy cywilnoprawnej.

Płatnikami są zleceniodawcy i pracodawcy. Rozliczając się z urzędem skarbowym, istotne kwoty jak m.in. zaliczki na podatek dochodowy, ubezpieczenie zdrowotne jak i wysokości osiągniętego dochodu w wyniku stosunku służbowego są przepisywane z PIT 11 w odpowiednie pola deklaracji PIT 37. Podczas rozliczenia warto skorzystać z programu e pity, który intuicyjnie przeprowadzi Cię do szybkiego złożenia zeznania, wyliczając każde rozliczenie PIT.

Roczne zeznanie PIT 37- kto powinien je złożyć do urzędu skarbowego?

Zeznanie PIT 37 [obraz_1] jest najbardziej popularnym rozliczeniem, zgodnie z którym rozliczają się podatnicy z tytułu umowy o prace, umowy zlecenie oraz umowy o dzieło.

Jeśli spełniasz te kryteria do złożenia PIT 37 wskazane wyżej, ta deklaracja jest dedykowana Tobie. Jednak w przypadku gdy uzyskujesz przychody np. z tytułu działalności gospodarczej, wypełnij PIT 36.

Na druku PIT 37 z osiągniętego dochodu rozliczają się również emeryci i renciści w ramach trzech rodzajów świadczeń: emerytalnego, rentowego i chorobowego. Powyższe źródła dochodów umożliwiają rozliczenie straty z ubiegłych lat.

Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty

Kto jeszcze powinien rozliczyć się z fiskusem na druku PIT 37? Jeśli samotnie sprawujesz opiekę nad dzieckiem jako rozwodnik, rozwódka, wdowa, wdowiec, panna, kawaler, osoba w separacji lub jako osoba w związku małżeńskim, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności wówczas możesz złożyć deklarację pit.

Tego typu rozliczenie o wysokości dochodu obowiązuje w sytuacji, w której wychowujesz małoletnie dziecko, otrzymuje ono zasiłek pielęgnacyjny bądź rentę socjalną do ukończenia przez nie 25 roku życia. Także uzyskując przychody zwolnione z podatku w kwestii zastosowania ulgi dla młodych (do 26 r. ż.) należy złożyć tego typu zeznanie podatkowe.

Również będąc nierezydentem, zarabiającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz mając miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym kraju należącym Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej – również należy to wykazać w zeznaniu podatkowym.

PIT 37 – kto może się w ten sposób rozliczyć?

PIT 37

Osoba rozliczająca się za pomocą tego typu formularza nie może zajmować się prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej (lub działów specjalnych produkcji rolnej).Wówczas należy przedstawić formularz PIT-6 wersja nr 14 będący deklaracją do wymiaru zaliczek podatku dochodowego.

Nie należy z kolei doliczać dochodów małoletnich dzieci uzyskanych np. z tytułu stosunku do pracy, umowy o dzieło, stypendiów. Wówczas małoletni powinien złożyć własną deklarację podpisana przez prawnego opiekuna. Innego typu dochody należy przedstawić na druku PIT/M, który jest informacją o dochodach małoletnich dzieci podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców.

Rozliczenie wspólnie z małżonkiem

W zeznaniu rocznym, jak co roku istnieje możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem. Wyjątek stanowią dochody małżonka uzyskane na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej z podatkiem liniowym, karta podatkową bądź zryczałtowanego podatku dochodowego.

Ulgi podatkowe i zasiłki w PIT 37

Budowlana, rehabilitacyjna, prorodzinna, termomodernizacyjna, o odliczeniu wydatków mieszkaniowych – to tylko niektóre przykłady ulg, które można odliczyć od podatku. Należy pamiętać, że ulgi rozliczając PIT 37 muszą być potwierdzone stosowną  dokumentacją.

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem przysługującym wyłącznie z tytułu stosunku pracy tudzież stosunków pokrewnych oraz z tytułu ubezpieczenia społecznego. Jego wysokość wpisuje się do tych samych rubryk, gdzie standardowo umieszcza się wysokość wynagrodzenia.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ