Alimenty dla współmałżonka – jak je uzyskać?

0
816
Alimenty dla współmałżonka

Alimenty można otrzymać nie tylko na małoletnie dzieci. Dodatkowe środki finansowe przysługują również współmałżonkowi. W jakich sytuacjach możliwe jest pozyskanie dodatkowych pieniędzy? Komu one przysługują? Jakie warunki należy spełnić? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Czym jest obowiązek alimentacyjny na rzecz współmałżonka?

Obowiązek alimentacyjny został uregulowany w ustawie – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zgodnie z art. 60 tego aktu małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku, może żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania środków utrzymania w zakresie odpowiadającym usprawiedliwionym potrzebom uprawnionego oraz możliwościom zarobkowym i majątkowym zobowiązanego. Także jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku.

Kiedy zatem przysługują alimenty?

Inaczej zatem mówiąc, jeżeli dochodzi do rozwodu bez orzeczenia o winie, każde z małżonków może dochodzić od drugiego alimentów. Wówczas przesłankami są: brak winy, niedostatek małżonka, ubiegającego się o alimenty, a także możliwości zarobkowo-finansowe zobowiązanego do płacenia tych alimentów. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z rozwodem z orzeczeniem o winie sąd może orzec o alimentach wtedy, gdy rozwód spowodował istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka nieuznanego za winnego. Nie musi on przy tym znajdować się w niedostatku. Sąd, ustalając kwotę należnych alimentów porównuje sytuację materialną małżonka przed i po rozwodzie. Co do zasady małżonek, ubiegający się o alimenty powinien otrzymać kwotę, która pozwoli mu żyć na poziomie, do którego przyzwyczaił się w trakcie trwania małżeństwa.

Kiedy obowiązek alimentacyjny wygasa?

Warto też podkreślić, że obowiązek alimentacyjny w obu wskazanych sytuacjach nie jest bezterminowy. Wygasa on w razie zawarcia przez małżonka, otrzymującego świadczenie alimentacyjne, nowego małżeństwa. Dodatkowo jeżeli zobowiązanym był małżonek rozwiedziony, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, obowiązek ten wygasa również z upływem pięciu lat od orzeczenia rozwodu. Przynajmniej co do zasady, bo sąd może, ze względu na wyjątkowe okoliczności i na żądanie uprawnionego, przedłużyć wymieniony termin pięcioletni. Oczywiście dochodzenie roszczeń alimentacyjnych to dość długi i złożony proces. Warto w tym zakresie posiłkować się zatem radami specjalistów – w tym radców prawnych i adwokatów – aby nie popełnić nieodwracalnego błędu.

Artykuł powstał we współpracy z https://kancelariagruchacz.pl/category/porady-o-alimentach/.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ